Documentaires over De Tweede Wereldoorlog

ww2 documentaires

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.

[two]

In Europa vielen de Duitse troepen op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde op 3 september 1939 tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De meest dramatische uitbreiding van het conflict vond plaats op 22 juni 1941 met de Duitse aanval op de Sovjet-Unie. Desondanks kon de oorlog nog steeds worden gezien als een Europese oorlog, los van de Japanse expansie in Oost-Azië.

Dit veranderde toen op 7 december 1941 Japan de United States Pacific Fleet bij Pearl Harbor bombardeerde en de Verenigde Staten prompt Japan de oorlog verklaarde. Hitler verklaarde vier dagen later de Verenigde Staten de oorlog, formeel omdat Duitsland en Japan in 1936 het Anti-Kominternpact hadden gesloten, feitelijk omdat Amerika reeds lang materiële steun gaf aan de Britten. In maart 1941 was die steun geformaliseerd in de Leen- en Pachtwet. Er ontwikkelde zich een samenwerking tussen de Sovjet-Unie enerzijds en de Britten en Amerikanen anderzijds, die gekenmerkt werd door veel wederzijdse onwennigheid en wantrouwen, waarop door de Duitsers werd ingespeeld; deze samenwerking zou na de Tweede Wereldoorlog al gauw omslaan in een Koude Oorlog.

De Tweede wereldoorlog in Nederland

Hoewel Nederland bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 zich opnieuw neutraal had verklaard, viel Duitsland op 10 mei 1940 Nederland (alsmede België en Luxemburg) toch binnen. Adolf Hitler liet op vrijdag 3 uur 55 Nederlandse tijd de invasie op Nederland inzetten. Het slecht bewapende Nederlandse leger werd snel door de Duitsers onder de voet gelopen (zie ook Duitse aanval op Nederland). Bij de Afsluitdijk, de Grebbeberg en de Moerdijkbrug bood het Nederlandse leger weerstand.

Een Duitse luchtlanding bij Den Haag, bedoeld om het Nederlandse Koninklijk Huis en de regering gevangen te nemen, mislukte. De aanval op de regering was toevertrouwd aan de 22e Luchtlanding Infanteriedivisie. Hun belangrijkste taak was het veroveren van de vliegvelden rondom Den Haag, en daarna koningin Wilhelmina te gijzelen. Voor het verplaatsen van de uit 10 000 man bestaande divisie waren twee dagen uitgetrokken. Het Nederlandse leger sloeg tegen alle verwachtingen in de aanval af: 525 Duitse vliegtuigen werden neergehaald. Tijdens de meidagen van 1940 vielen aan Nederlandse zijde 2200 slachtoffers en er waren ongeveer 7000 gewonden.


[/two] [two_last]

Documentaire collecties over WW2

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/reviews/tweedewereldoorlog/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Documentaires-over-de-Tweede-Wereldoorlog.jpg” titel=”Overzicht alle documentaires over de Tweede Wereldoorlog” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/ww2-in-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Nederland.jpg” titel=”Documentaires over de Tweede Wereldoorlog in Nederland” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/slag-om-nederland-ww2/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Nederland2.jpg” titel=”Documentaires over de slag om Nederland” ]
[divider /]

Documentaire Series WW2

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/omroep/de-oorlog/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-NPS-de-oorlog.jpg” titel=”NPS De Oorlog (2009)” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/die-5-dagen-in-mei/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-die-vijf-dagen-in-mei.jpg” titel=”Die 5 dagen in mei (2013)” ]
[/two_last]
[divider /]