Oostvaardersplassen in Beeld

Een jaar lang maakte ecoloog en filmer Ruben Smit in opdracht van Staatsbosbeheer maandelijks een videoblog over de Oostvaardersplassen, een natuur gebied tussen Lelystad en Almere. In totaal heeft Ruben 12 afleveringen gemaakt van rond de 5 tot 6 minuten per deel. De serie is opgebouwd per maand en elke aflevering wordt een ander onderwerp behandeld. Het leverde in elk geval mooie beelden op.
Hieronder vindt u alle delen in een playlist en als losse delen met beschrijving.

[divider/]
[tab:Playlist]
httpvp://www.youtube.com/playlist?list=PLYhne0YoiP2A1xpJuuqn-1ATCoQl-mhQW
[tab:Afl. 1]
Afl. Schatkamer

De eerste aflevering gaat over het grootste en minst toegankelijke deel van het natuurgebied: het moeras. Wat leeft daar en waarom is het zo bijzonder? Welk beheer vind daar plaats? Als klapper vindt Ruben een zeer zeldzame vogelsoort in het moeras.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=-KiH9uhg2so
[tab:Afl. 2]
Afl. 2: Ruiers

In de tweede aflevering (2: juni 2011) laat Ruben de rol van grauwe ganzen zien in de Oostvaardersplassen. Wat doen ze er? Wat zijn ‘ruiers’? En hoe verhouden grauwe ganzen zich tov weidevogels (kieviiten)? En passant filmt hij bijzonder gedrag van vossen.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=EilU4jD53P0
[tab:Afl. 3]
Afl. 3: Kraamkamer

In de derde aflevering zien en horen we dat het in de maand juli galmt het op de grasvlakte. Een geluid dat uniek is voor Nederland. Honderden edelhertkalveren roepen er naar hun moeders. En zij roepen terug. Hoe is het om als kalfje in de Oostvaardersplassen te leven en waarom leven er meer vrouwtjes (hindes) dan mannetjes (geweidragers) in het gebied?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=EYZh4p-TMOM
[tab:Afl. 4]
Afl. 4: Insecten

In deze vierde aflevering gaat Ruben niet op zoek naar de grote maar veel meer naar de kleine dieren. Hoe belangrijk zijn insecten in het functioneren van het ecosysteem van de Oostvaardersplassen? Een aflevering die niet zonder gevaar is…

httpvh://www.youtube.com/watch?v=5Udd3aCh5_0
[tab:Afl. 5]
Afl. 5: Vlier

In dit natuurgebied groeien veel struwelen van vlier. Toch gaan ze de laatste tijd massaal dood. Waarom komt dat? Op zijn zwerftocht komt Ruben ook twee razend spectaculaire en zeldzame vogelsoorten tegen!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=7_OhxYxQtUk
[tab:Afl. 6]
Afl. 6: Bronst

Oktober is een spectaculaire maand in de Oostvaardersplassen! Het is de bronsttijd van de edelherten! Overal hoor je oergeluiden en zie je strijd op de grasvlakten. Ruben Smit legde die geluiden en beelden vast in zijn maandelijkse videoblog over de Oostvaardersplassen.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=MJnf_rZ-K38
[tab:Afl. 7]
Afl. 7: Afrika

In de maand november vallen de eerste slachtoffers onder de hoefdieren. Een kreupel hert wordt binnen enkele uren na zijn afschot soldaat gemaakt door hordes aaseters. Ruben Smit toont in zijn maandelijkse videoblog zelden vertoonde beelden van vossen!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=QXGXZuINMpk
[tab:Afl. 8]
Afl. 8: Zwart-wit

In de Oostvaardersplassen leven naast de duizenden hoefdieren ook nog eens duizenden ganzen en steltlopers. Deze gasten uit het hoge noorden zorgen voor veel spektakel. Om welke soorten gaat het en wat doen ze hier?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=bJaU1S1AY94
[tab:Afl. 9]
Afl. 9: Het bos in

Vanaf begin januari worden de bossen in het noorden en zuiden van de Oostvaardersplassen afgesloten voor het publiek. Waarom is dat en wat doen de edelherten daar precies? Ruben volgt de herten het bos in!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=OvuyL5i94go
[tab:Afl. 10]
Afl. 10: Rauw

In februari is echt winter in de Oostvaardersplassen. Sneeuw en ijs maken het mogelijk dat Ruben schuwe, zeldzame rietvogels te zien krijgt. En waarom lopen de konikpaarden massaal op het ijs?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=6Rrq_v83CVc
[tab:Afl. 11]
Afl. 11: Bron

Het is begin maart als Ruben met zijn filmteam naar de speciaal geconstrueerde filmhut in de aalscholverkolonie vertrekt. Met de kano in het donker hoopt hij intieme beelden te maken van de nu prachtig uitgedoste aalscholver. Lukt het hem deze beelden te maken?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=aDmn4HTQZn8
[tab:Afl. 12]
Afl. 12 Toekomst

In deze laatste aflevering staat hij stil bij de toekomst van dit fascinerende moerasgebied. Hoe gaat het grasland zich ontwikkelen en welke dieren spelen daarbij een rol?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=7_OhxYxQtUk
[tab:END]

[divider/]