Rupal Patel: Synthetische stemmen, zo uniek als vingerafdrukken

Velen met een ernstige spraakstoornis gebruiken een spraakcomputer om te communiceren. Ze kunnen maar uit een paar stemmen kiezen. Daarom heeft Stephen Hawking een Amerikaans accent en zijn veel mensen behept met dezelfde stem, wat veelal incongruent overkomt. Spraakwetenschapper Rupal Patel wilde hier iets aan doen. In deze prachtige talk deelt ze haar werk: het construeren van unieke stemmen voor de stemlozen.

[divider/]
[tab:Ted Versie met Ned. ondertiteling]
[sc name=TEDNL slug=”rupal_patel_synthetic_voices_as_unique_as_fingerprints.html” ]
[tab:English]

Originele Titel: Synthetic voices, as unique as fingerprints


Many of those with severe speech disorders use a computerized device to communicate. Yet they choose between only a few voice options. That’s why Stephen Hawking has an American accent, and why many people end up with the same voice, often to incongruous effect. Speech scientist Rupal Patel wanted to do something about this, and in this wonderful talk she shares her work to engineer unique voices for the voiceless.

[sc name=TEDEN slug=”rupal_patel_synthetic_voices_as_unique_as_fingerprints.html” ]
[tab:END]