A History of Christianity 6 – God in Reparatie

Diarmaid MacCullochs eigen levensverhaal maakt hem tot een symbool van een kenmerkende eigenschap van het westelijke christendom – scepticisme, de neiging om te twijfelen aan wat de westerse cultuur en het christendom heeft getransformeerd. In de laatste aflevering vraagt hij zich af waar die verandering uit is voortgekomen.

In ‘A History of Christianity’ ontdekt professor MacCulloch deze en andere feiten over de geschiedenis van het christelijk geloof. Zijn onderzoek gaat van het vroege christendom, via katholicisme, orthodoxie, reformatie en evangelisch protestantisme naar hedendaags scepticime. Hij is daarbij niet bang breed geaccepteerde opvattingen kritisch onder de loep te nemen: met minder dan de waarheid neemt hij geen genoegen.