Nederlandse Samenleving door de jaren heen

Door de jaren heen is er ontzettend veel over de Nederlandse samenleving vastgelegd op film, in met name documentaires van Andere Tijden zien we bijvoorbeeld hoe we in de jaren 50 leefden, hoe de gedachtegang van mensen in de jaren 60 was, hoe onze samenleving veranderde in de jaren 70 en belangrijke gebeurtenissen voor de samenleving zoals de winst van het EK en de rellen rondom de inhuldiging van Beatrix in de jaren 80.

[two]

Ontzuiling in Nederland

De ontzuiling begon na vooral in de tweede helft van de jaren zestig in te zetten. Met de toenemende welvaart werd individuele ontplooiing geleidelijk belangrijker dan het voldoen aan de verwachtingen van de zuil. Er ontstond een jeugdcultuur die zich juist afzette tegen de oudere generatie. De ontkerkelijking zette in en met de secularisering groeide het deel van de bevolking dat zich niet rekende tot een van de zuilen waardoor de confessionele partijen hun aanhang zagen kelderen. In de jaren zeventig namen ook de bezwaren tegen de pacificatiepolitiek toe zoals de beperkte invloed van de kiezers, waarmee een einde kwam aan deze politiek. Hoewel de sterke verzuiling is verdwenen, zijn de restanten nog zichtbaar in bijvoorbeeld de verscheidenheid aan publieke omroepen.


[/two] [two_last]

Documentaires over de Nederlandse Samenleving door de jaren heen

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-10-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-101.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 10″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-20-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-20.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 20″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-30-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-30.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 30″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-40-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-40.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 40″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-50-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-50.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 50″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-60-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-60.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 60″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-70-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-70.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 70″ ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/jaren-80-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/nederland-jaren-80.jpg” titel=”documentaires Nederlandse samenleving in de jaren 80″ ]
[/two_last]
[divider /]

Geef een reactie