All Watched Over by Machines of Loving Grace

In deze driedelige documentaire laat filmmaker Curtis zien hoe bepaalde biologische modellen en utopische wereldvisies ons denken over de wereld op een perverse manier beïnvloed hebben, zodat we tegenwoordig geneigd zijn mensen als delen van een grote machine te zien. Dit ontkent de mogelijkheid dat we de wereld kunnen veranderen, en leidt ertoe dat we overgeleverd raken aan de grillen van de economie en van machtsbeluste individuen.
[divider/]

[tab:Deel 1]
Het eerste deel, Love and Power, schetst de wereld waarin een huidige financiële crisis kon ontstaan. Hoofdpersonen zijn Ayn Rand, de grondlegger van het objectivisme, en een van haar trouwste aanhangers: Alan Greenspan, van 1987 tot 2006 de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’).
httpvh://vimeo.com/29865018
[tab:Deel 2]
Deel twee, The Use and Abuse of Vegetational Concepts, gaat over het wetenschappelijke idee dat de natuur een zelfregulerende systeem is, dat altijd een balans zoekt. Een fantasie afkomstig van een computermetafoor
httpvh://vimeo.com/29875053
[tab:Deel 3]
In deel 3 wordt steeds de vraag gesteld of de mens überhaupt op een zinnige manier kan ingrijpen in de wereld. Hoe zinvol zijn onze pogingen om van de wereld een meer stabiele plaats te maken? Op een listige manier ontstaat iets wat lijkt op een stevig pleidooi voor de positieve rol van de wetenschap. Maar geleidelijk komt de aap uit de mouw: waarom zijn we zo graag bereid te geloven dat genetische codes de oorzaak zijn van menselijk gedrag? Bovendien, het zogenaamde humanisme van onze cultuur verbergt een technologische perceptie van de wereld en van onszelf die zwaar beïnvloed is door computers.
httpvh://vimeo.com/30107451
[tab:END]
[divider/]