De stad was van ons

‘De stad was van ons’ ontrafelt de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging (1975 – 1988) door middel van interviews met krakers van het eerste uur, voor wie de politieke strijd belangrijker was dan het creëren van woonruimte. Daartegenover staan de krakers voor wie de politieke ideologie pas op de tweede plaats kwam. Spanningen tussen de ‘harde kern’ en de latere krakers leidden tot een spiraal van geweld en intimidatie.
Midden jaren negentig lijkt het hoogtepunt van de kraakbeweging voorbij. Ruim vijftien jaar na de Vondelvrijstaat en de kroningsrellen (‘Geen woning, geen kroning’) vindt filmmaker Joost Seelen die tijdens zijn studietijd in Nijmegen geïnteresseerd is geraakt in de theorie en praktijk van sociale bewegingen, dat het tijd is om zich aan een terugblik te wagen. Het is een relaas dat zich niet laat vangen in het beeld van de onschuldige Vondelvrijstaat waaraan door tankcolonnes een einde wordt gemaakt. De afzonderlijke verhalen voegt Seelen samen tot een kroniek van intriges en machtsstrijd in de periode tussen 1975 en 1988, die niet onderdoet voor de koningsdrama’s van Shakespeare.

[divider/]