De wereld tien jaar na 9/11

Na 9/11 is angst alomtegenwoordig en een geduchte politieke factor. We zijn bang voor het terrorisme, het onbekende, ‘de’ islam, de globalisering, de Europese Unie en de economische crisis. Al deze angsten doen terugverlangen naar oude zekerheden en duidelijk afgebakende identiteiten. Met Zygmunt Bauman, emeritus-hoogleraar in de sociologie in Leeds en Warschau en één van de invloedrijkste sociale denkers ter wereld en zijn dochter, architect Irena Bauman.

Ook in Nederland rukt de angst op als vormgever van het dagelijks leven. We zien het in gated communities, cameratoezicht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een vergaande inbreuk op privacy voor ‘ons aller’ veiligheid. De roep om veiligheid klinkt steeds frequenter. Maar waarom eigenlijk? De paradox is dat we niet eerder in zulke veilige samenlevingen hebben geleefd maar banger zijn dan ooit. Is het mogelijk dit tij te keren? Bauman & Bauman laten zien dat het anders kan.

Dit is de eerste aflevering van de vierdelige serie.

https://www.vpro.nl/speel~VPWON_1157326~9-11-de-dag-die-de-wereld-veranderde~.html