Documentaires over de Kredietcrisis

ww2 documentaires

De kredietcrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond

De crisis werd in belangrijke mate geïnitieerd doordat door de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in het laagste segment (subprime) in een hoog tempo minder waard werden. Hierdoor kwamen financiële instellingen in problemen en werden er uiteindelijk honderden miljarden afgeschreven op gekochte obligaties. Doordat onduidelijk was welke instellingen hierdoor in de problemen zouden komen droogde de interbancaire geldmarkt op, banken leenden elkaar geen geld meer. Verschillende banken zijn genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. Het opmerkelijke aan de kredietcrisis is dat verschillende negatieve ontwikkelingen op deelmarkten elkaar versterkten.

De kredietcrisis vanaf 2010

Vanaf begin 2010 veranderde de crisis van voorwerp: men maakte zich steeds meer zorgen over de financiële positie van een aantal overheden. Dit leidde in april 2010 tot een crisis rond Griekse overheidsfinanciën. Ook andere landen (met name Portugal, Spanje,Italië en Ierland) dreigden in een financiële crisis te komen. De EU-ministers van Financiën presenteerden op 10 mei 2010 een reddingsplan van in totaal € 500 miljard, terwijl het IMF tot € 250 miljard toezegde.

Recessie in Nederland

De Nederlandse economie kwam als gevolg van de kredietcrisis in een forse recessie terecht. Vanaf het tweede kwartaal van 2008 was de groei van het bruto nationaal product (op kwartaalbasis) negatief. Eerst over het derde kwartaal van 2009 werd een positieve groei, over dat kwartaal, waargenomen. Een periode van vijf opeenvolgende kwartalen krimp is zeer uitzonderlijk. Door een combinatie van teruglopende belastingopbrengsten en toenemende overheidsuitgaven (hogere werkloosheidsuitkeringen alsmede maatregelen om de crisis te bestrijden) nam het financieringstekort van de overheid toe, hetgeen ook in andere landen het geval was.


[/two]

Documentaire collecties over de Kredietcrisis

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/reviews/tweedewereldoorlog/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Documentaires-over-de-Tweede-Wereldoorlog.jpg” titel=”Documentaires over de Kredietcrisis” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/ww2-in-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Nederland.jpg” titel=”Nieuwe kansen na de kredietcrisis” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/slag-om-nederland-ww2/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-Nederland2.jpg” titel=”Documentaires over vastgoed/hypotheken” ]
[divider /]

Documentaire Series WW2

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/hoe-durven-ze/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/thema-documentaires-tweede-wereldoorlog-NPS-de-oorlog.jpg” titel=”Hoe Durven Ze” ]