Documentaires over Misdaad en Criminaliteit

Niet alleen fictieve series en films over misdaad zijn populair, ook documentaires met betrekking tot misdaad is altijd al populair geweest. Onderwerpen als georganiseerde misdaad, spraakmakende rechtszaken, de Amsterdamse onderwereld, hoe gedetineerden leven en natuurlijk de zaak Holloway geven altijd stof tot nadenken, en is dan ook een geliefd onderwerp van documentairemakers.

Criminaliteit in Nederland

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, aan de hand van slachtofferenquêtes, in een onderzoek van april 2006 geconcludeerd dat de criminaliteit in Nederland gedurende de afgelopen 25 jaar toegenomen is van 3,9 naar 4,5 miljoen delicten. Drugshandel, mensensmokkel en witwassen: de georganiseerde misdaad in Nederland is erg internationaal georiënteerd. Veel criminele groepen hebben contacten in het buitenland of opereren zelfs deels in het buitenland. Georganiseerde misdaad in Nederland bestaat vooral uit transitcriminaliteit: winstgevende, internationale illegale activiteiten, waarbij Nederland fungeert als productieland, doorvoerland of bestemmingsland. Het grootste deel is drugs-gerelateerd, maar ook mensensmokkel, mensenhandel, wapenhandel, witwassen en illegale handelingen zoals ondergronds bankieren en ontduiking van heffingen en accijnzen komen in Nederland voor.

Hells Angels

Officieel is het een internationale motorclub, toch worden de Hells Angels al sinds jaar en dag geassocieerd met misdaad. De Nederlandse afdeling heet Hells Angels Holland. De Amsterdamse chapter wordt vaak door justitie en politie de motherchapter van Europa genoemd. Ook wordt deze de invloedrijkste chapter van Nederland genoemd. In 1995 werden de Angels voor het eerst omschreven als een crimineel netwerk. Dat gebeurde door de commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar de IRT-affaire. De motorclub zou zich onder meer bezighouden met de productie van amfetaminen, vrouwenhandel en handel in gestolen voertuigen. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) noemde de Hells Angels in een studie zelfs “de tweede maffiaclub van de wereld”

Nederland in 12 Moorden

Als in het Nederland van nu een akelige moord wordt gepleegd, is er altijd wel iemand (soms zelfs de minister-president) die in een reactie zegt: ‘Dit is een on-Nederlandse misdaad.’ De 12-delige televisieserie Nederland in 12 moorden geeft een genuanceerder beeld. De geschiedenis, zelfs de Nederlandse geschiedenis, is namelijk vol van moorden die zijn gepleegd uit hysterie, intolerantie of schijnheiligheid. Van de moord op Willem II tot aan de moord op Theo van Gogh en de slagveld bij Beverwijk.

De documentaires over misdaad en criminaliteit hebben we voor je gecategoriseerd onder het thema Misdaad.