Documentaires over prostitutie

Documentaires over prostitutie

Prostitutie, of hoererij, is het zich tegen betaling beschikbaar stellen voor seksuele handelingen. Het komt overal ter wereld voor, maar overal wordt er weer anders tegenaan gekeken.

[two]

De morele waardering van prostitutie verschilt per cultuur. In de Westerse wereld vinden velen prostitutie onzedelijk en/of mensonwaardig. Overheden gaan op verschillende manieren om met prostitutie variërend van een verbod op alle vormen van prostitutie (bijvoorbeeld wegens morele veroordeling) tot een systeem waarin prostitutie en het exploiteren van prostitutie volledig gelegaliseerd zijn, al of niet met speciale regels voor bijvoorbeeld het beschermen van de volksgezondheid en het tegengaan van gedwongen prostitutie, vrouwenhandel en prostitutie door minderjarigen.

Naar schatting zijn er in Nederland 20.000 tot 30.000 fulltime prostituees, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit het buitenland. In België zou het gaan om circa 30.000 prostituees, waarvan minstens de helft uit het buitenland afkomstig is.

Geschiedenis Prostitutie

Vrijwillige prostitutie is vermoedelijk ouder dan de mensheid (homo sapiens). Ook gedwongen prostitutie is zeker duizenden jaren oud. De klassieke Griekse en Romeinse beschavingen kenden zowel vrije als slavinnenprostitutie.

Rond het begin van onze jaartelling stelde de Romeinse keizer buitenechtelijke seks tussen vrijgeborenen strafbaar. Latere keizers verboden vrouwen uit ridderlijke families zich te prostitueren. Christendom legde veel nadruk op het zich onthouden van seks. In het christelijke boek de Bijbel roept apostel Paulus op, weg te blijven bij hoererij. Christendom, en daarmee de christelijke seksuele moraal, verspreidde zich als staatsgodsdienst over heel Europa. Vanaf de 13e eeuw werd soms, vanuit christelijke principes, tijdelijk alle prostitutie verboden. Tot 1530 werd in heel Europa echter prostitutie meestal getolereerd in bepaalde straten of buurten van de steden.

Sekstoerisme

Londense telefooncel met zogenaamde tart cards. Hoewel deze kaartjes door de overheid worden bestreden, zijn ze een alledaags verschijnsel in deze stad.
In de cultuur van India en Thailand is het bijna “gewoon” om een prostituee te bezoeken. Thailand is ook het doel van veel sekstoeristen: reizigers uit rijke landen die op zoek zijn naar goedkope seks. Daarbij kopen zij soms ook seks met minderjarigen. Andere bestemmingen voor sekstoeristen zijn Brazilië, de Filipijnen, de Caraïbische eilanden en landen in het voormalig Oostblok. Gambia is in opkomst als sekstoerisme-bestemming, ook voor vrouwen.

[/two] [two_last]

Documentaires over Prostitutie

[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/prostitutie/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/documentaires-over-prositutie-banner-small.jpg” titel=”Documentaires over Prostitutie” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/sekstoerisme/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/documentaires-over-prositutie-sekstoerisme.jpg” titel=”Documentaires over Sekstoerisme” ]
[sc name=docuthema bestemmingsurl=”https://documentairenet.nl/tags/prostitutie-nederland/” afbeeldingurl=”https://documentairenet.nl/docuv2/wp-content/uploads/documentaires-over-prositutie-in-nederland.jpg” titel=”Documentaires over prostitutie in Nederland” ]
[/two_last]
[divider /]