Food Matters

“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn is uw voeding” – Hippocrates. Dat is de boodschap van de grondlegger van de moderne geneeskunde die weerklinkt in de controversiële nieuwe filmdocumentaire Food Matters van regisseurs James Colquhoun en Laurentine ten Bosch.
Het is niet verwonderlijk dat de moderne maatschappij zieker wordt: we eten voeding met een uitgeholde voedingswaarde en chemische toevoegingen en hebben de neiging afhankelijk te zijn van medicijnen ter behandeling van wat mis is met onze ondervoede lichamen. Food Matters gaat over het onthullen van de “ziekte-industrie” ter waarde van triljoenen dollars en toont enkele wetenschappelijk verifieerbare oplossingen om op natuurlijk wijze van ziekten te genezen.

“Met toegang tot betere informatie maken mensen betere keuzes ten aanzien van hun gezondheid…”

De filmmakers hebben verscheidene vooraanstaande deskundigen op het gebied van voeding en natuurlijke genezing geïnterviewd, die uiteenzetten dat we onze lichamen beschadigen met onjuiste voeding. Daarnaast vertellen zij, en dat belooft het meest omstreden idee te zijn dat in de film naar voren wordt gebracht, dat de juiste soorten voeding, supplementen en ontgiftiging kunnen worden ingezet om chronische ziekten zo fataal als terminale kanker te behandelen.

Het doel van de film is om ons te helpen de denkpatronen te heroverwegen die aan ons worden gevoed door de gevestigde orde van onze moderne geneeskunde en gezondheidszorg. De geïnterviewden laten zien dat niet elk aandoening kostbare medische aandacht behoeft en lichten verschillende alternatieve therapieën toe die effectiever, goedkoper, minder schadelijk en minder ingrijpend zijn dan conventionele medische behandelingen. (Bron: Jessevandervelde.com)