100 jaar emigratie naar Carambei

Brazilië heeft bij monde van haar president het jaar 2011 als het jaar van Nederland uit geroepen (‘O Ano da Holanda no Brasil‘) zou gaan worden. Hiermee wordt het 100-jarig bestaan van Nederlandse emigranten gevierd, die vooral in de provinciale staat Paraná gevestigd zijn. Dit wil niet zeggen dat in 1911 de eerste Nederlandse migranten in Brazilië arriveerden. Begin 1600 waren Nederlanders de baas in het noordoosten van het land, totdat ze werden verdreven door onder meer de lokale bewoners en de Portugezen.
Al vroeg in de achttiende eeuw werd een poging gewaagd om Carambei te koloniseren. Er werd een landgoed opgericht, maar deze werd verwaarloosd. Pas begin negentiende eeuw werd een serieuze poging ondernomen om deze vruchtbare streek (Rivier van de Schildpadden in de taal van de Guarani-indianen) te koloniseren. De spoorwegmaatschappij Brazil Railway Company werd eigenaar en stelde voor de kolonisten een lap grond, een huis, stel ossen, melkvee en zaad en mest beschikbaar. De maatschappij zou de producten zelf opkopen. De Braziliaanse overheid zocht en vond in Nederland geïnteresseerden om de grond te bewerken. De meerderheid zag er snel geen heil in en keerde terug. Een drietal Nederlanders bleef volharden en vestigde zich in wat nu het huidige Carambei is.
Een van hen keerde terug naar Nederland om meer migranten naar Carambei te trekken. Niet zonder succes. Binnen twintig jaar, in 1928, werd een productiebedrijf opgericht, die tot een van de grootste van het land zou gaan uitgroeien. Batavo, genoemd naar de Batavieren en refererend naar de Nederlandse migranten. Recentelijk is Batavo opgeslokt door de voedingsgigant Perdigão, maar het succesvolle zuivelmerk Batavo is gehandhaafd.

[divider/]
[tab:Deel 1]
[vpro-gemist id=”POW_00426645″]
[tab:Deel 2]
[vpro-gemist id=”POW_00426646″]
[tab:Trailer]
      
Geen trailer beschikbaar
      
[tab:END]
[divider/]