Andere Tijden – ‘Eisch Duitschen grond!’

In deze aflevering van Andere Tijden uit 2001 is te zien hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog grote delen van Duitsland wou annexeren, als vergoeding voor de geleden schade. Het liefst verschoven we de oostgrens tot aan Hamburg. Uiteindelijk kwam het in 1949 tot kleine grenscorrecties: Elten en Tudderen. En wat moesten we daar eigenlijk mee?
Een doodshoofd met een nazi-helm op kijkt dreigend over het prikkeldraad. Naast hem is een bordje getekend met de tekst ‘Deutschland über alles’. Onder de tekening staat in grote letters: ‘Over hoeveel jaren is het wéér zoover? Niemand die het zeggen kan, maar zeker is het dat dit weer komen zal, tenzij hem zijn giftanden worden uitgetrokken. Dit is slechts op één manier mogelijk: door grensherziening. IJver dus voor grenswijziging opdat ons nageslacht rustig leven kan. Grooter Nederland – grooter veiligheid! Eisch Duitschen grond!’
Op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie liggen tientallen van dit soort brochures en pamfletten uit het eerste jaar na de bevrijding. Het zijn overtuigde pleidooien voor annexatie van Duits grondgebied, liefst zónder Duitse bewoners. De meeste zijn geschreven door zeer respectabele figuren: artsen, hoogleraren, politici en één zelfs door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens. Op een enkele kilometer werd niet gekeken: de één schuift de Nederlandse oostgrens op naar Oldenburg, de ander eist ‘slechts’ het Ruhrgebied op, een derde verlegt de grens zelfs tot voorbij Hamburg.
Tekst en research: Laura van Hasselt
Deze documetaire van Andere Tijden werd oorspronkelijk uitgezonden op 03-05-2001. Meer Documentaires van Andere Tijden kunt u hier vinden.

[divider/]
Voor mensen die moeite hebben om de documentaire te bekijken, het is helaas een oude video in een al even oude player waar we hier helaas niks aan kunnen doen, excuus
[tab:Documentaire]

[tab:Landjepik]
[pureHTML]

[/pureHTML]
Voor het eerst in boekvorm: Nederland wilde in 1945 grote delen van het verslagen Duitsland annexeren. Veel Nederlanders in de hogere kringen droomden in de na-oorlogse jaren van verregaande annexatie van Duits grondgebied. Soms ging het daarbij om een tweemaal zo groot Nederland en het deporteren van vele miljoenen Duitsers. Steden als Bremen, Aken en Keulen zouden Nederlands worden. Deze grote ambities werden in tientallen brochures en pamfletten uitgedragen. Hoe dit alles afliep beschrijft Hans Smits in een boeiend boek over dit vrijwel vergeten hoofdstuk uit onze na-oorlogse geschiedenis.
[tab:Trailer]
      
Geen trailer beschikbaar
[tab:END]

[divider/]