Christmas Unwrapped

Elk jaar wordt op 25 december Kerstmis gevierd, dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeau’s en vieren de geboortedag van Jezus Christus. Maar is het werkelijk Zijn geboortedag? In deze documentaire wordt het “kerstmis” concept verklaart. Onderstaande tekst is een gedeelte uit een interessant artikel hierover genaamd De Oorsprong van Kerstmis.
Deze viering kwam enkel in de kerk door de “kerstening” van heidense riten en gebruiken, toen het katholicisme tot staatsreligie werd verheven, door Constantijn in de vierde eeuw n.C. De geschiedenis openbaart ons dat tegen 440 n.C. de kerk in Jeruzalem begon met het vieren van Kerstmis, als gevolg van de Rooms-katholieke leiding.
Schijnbaar vergeten is de essentiële rol die de religie speelde in de wereld van het oude Rome. Maar Constantijn had dit door. Deze briljante militaire bevelhebber bezat ook het talent om de nood aan eenheid in te zien tussen heidendom en christendom. Vandaar dat in 313 n.C. de Babylonische mysteriereligies door Constantijn ingevoerd werden, toen hij trachtte de heidenen te incorporeren in het nieuw opgerichte “Heilig” Roomse Rijk. De door Constantijn geleide Roomse kerk wenste de heidense praktijken te adapteren en adopteren, met de bedoeling het christendom verteerbaar te maken voor de heiden.
Zodoende kregen heidense rituelen en afgoden christelijke namen. Bijvoorbeeld, Jezus Christus werd voorgesteld als de Zon der Gerechtigheid (Maleachi 4:2) en in de plaats gesteld van de zonne-god Sol Invictus. Heidense heiligdagen werden geherklasseerd tot christelijke heiligdagen (holy-day  holiday). 25 December was de dag van het “Overwinning van de Zonnegod”-festival in de Babylonische wereld, en in het oude Romeinse rijk de viering van het Saturnus-festival (Saturnalia), of winter-zonnewende. Voor alle heidense beschavingen was deze datum de geboortedag van de goden – de tijd van het jaar dat de dagen begonnen te lengen en de mens gezegend werd met de “wedergeboorte van de natuur”. Bovendien waren alle 25 december festivals in Babylonië en Rome, gekarakteriseerd door feestelijkheden met onbeteugelde orgiastische pretmakerij en losbandigheden.

[divider/]
[adsenseresponsive][tab:Docu]
httpv://www.youtube.com/watch?v=SfbVBl8IU-0
[tab:Trailer]
      
Geen trailer beschikbaar
      
[tab:END]

[divider/]