David Eagleman: Kunnen we nieuwe zintuigen maken voor mensen?

Onze biologie beperkt ons in de waarneming van realiteit. Dat betoogt de Amerikaanse neurowetenschapper David Eagleman. Van het hele lichtspectrum kunnen wij maar een tiende van een triljoenste waarnemen. Infrarood, ultraviolet of gamma-stralen worden bijvoorbeeld niet opgevangen door de receptoren in het menselijk oog.
In de TED-talk ‘Kunnen we nieuwe zintuigen maken voor mensen?’ vraagt Eagleman zich af of we, geholpen door technologie, uiteindelijk wel meer kunnen ervaren. Dat is een interessante gedachte, want het zet ons hele beeld van de objectieve realiteit op zijn kop.
Eagleman zegt namelijk dat de realiteit die wij mensen kunnen waarnemen slechts een klein deeltje is van het totaal. Ieder dier pikt zijn deel van het geheel op. Zo is een teek blind en doof. Hij creëert zijn realiteit niet met zicht en geluid maar met temperatuur en aanwezige zuren. Hoe zou ons beeld van de wereld veranderen als we plotseling veel beter konden ruiken, zien of horen?

[divider/]
[tab:Ted Versie met Ned. ondertiteling]
[sc name=TEDNL slug=”david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_humans.html” ]
[tab:English]
As humans, we can perceive less than a ten-trillionth of all light waves. “Our experience of reality,” says neuroscientist David Eagleman, “is constrained by our biology.” He wants to change that. His research into our brain processes has led him to create new interfaces — such as a sensory vest — to take in previously unseen information about the world around us.
[sc name=TEDEN slug=”david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_humans.html” ]
[tab:END]