De complexiteit van mierenkolonies

Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan bijna alle soorten leefomgevingen op aarde; waar ze voorkomen zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Omdat mieren vrijwel overal ter wereld voorkomen, zijn ze een van de succesvolste diergroepen. Vele mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, andere spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken, weer andere leven in spleten tussen rotsen.
Met een stoffige graafmachine, een handvol Japanse markeerstiften en een paar studenten, diept Deborah Gordon mierenkolonies op in de woestijn van Arizona, op zoek naar manieren om de complexe systemen beter te begrijpen.

[divider/]
[tab:Ted Versie met Ned. ondertiteling]

[tab:Youtube Versie]
[tab:END]