De Oorlog 05. Hoe de Joden uit Nederland verdwenen

Deze negendelige televisieserie van de NPS over de Tweede Wereldoorlog is gebaseerd op de meest recente inzichten en studies. Presentator Rob Trip vertelt het verhaal over de oorlog en de bezetting van Nederland en Nederlands-Indie; van Westerbork tot Bandung en van Arnhem tot Auschwitz.
De programmamakers hebben gestreefd naar zoveel mogelijk authenticiteit: oorspronkelijk materiaal dat bewaard is gebleven, locatieopnames en interviews met ooggetuigen. Bovendien wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de talloze dagboeken die de Nederlanders tijdens de oorlogsjaren schreven en die de grote gebeurtenissen in het perspectief van de harde levensomstandigheden van de oorlogsjaren plaatsen.
Aflevering 5: Hoe de Joden uit Nederland verdwenen
De tragedie van de meer dan 100.000 uit Nederland weggevoerde en in de vernietigingskampen vermoorde joden staat centraal in deel 5 van de NPS-serie De Oorlog. Dat de joodse bevolking zelf niet wist wat haar precies te wachten stond wordt treffend geïllustreerd door Jules Schelvis die in deze aflevering getuigt van zijn eigen naïeviteit van die dagen.

[divider/]
[adsenseresponsive][tab:Docu]
[vpro-gemist id=”NPS_1132189″]
[tab:Trailer]
      
Geen trailer beschikbaar
      
[tab:END]
[divider/]
Deze in totaal 450 minuten durende documentaire reeks is ook te koop op dvd, ook is er een bijbehorend boek beschikbaar. Daarin komt naast het op televisie getoonde ook allerlei achtergrondinformatie aan de orde die daarin niet of nauwelijks kon worden behandeld, zoals de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor ons land op korte en lange termijn.
[pureHTML]

[/pureHTML]

[divider/]