Dead Men Talking

Ding Yu, een jonge Chinese journaliste wil de waarheid achterhalen; waarom zijn de gevangenen die zij spreekt ter dood veroordeeld? Haar passie voor de waarheid is de drijvende kracht achter haar wekelijkse reality show ‘Interviews Before Death’, een show met miljoenen kijkers. In deze wekelijkse prime time show bezoekt Ding Yu gevangenen in hun cel en interviewt ze de veroordeelde gevangenen vlak voor hun executie.
Jaarlijks worden in China rond de duizend ter dood veroordeelden geëxecuteerd, iets wat de Chinese overheid zeker niet geheim houdt. Als mensen weten wat de consequenties zullen zijn voor hun daden, zullen ze minder snel een misdaad begaan, zo is de gedachte.
De gevangen die Ding Yu in haar show interviewt, zowel mannen als vrouwen, hebben zware misdaden gepleegd, zoals de man, die zijn moeder heeft vermoord, zoals een groep mannen die een jong meisje gijzelen en haar uiteindelijk vermoorden omdat haar familie niet instaat is om de borgsom voor haar vrijlating te betalen en zoals de vrouw die haar man dood nadat zij jaren achtereen door haar man was misbruikt.
Inmiddels heeft Ding Yu meer dan 200 interviews vlak voor de executie afgenomen. Elke week zit zij tegenover een veroordeelde crimineel om over zijn of haar leven te praten. Hoe heeft dit leven kunnen leiden tot de misdaad? In het gesprek komen niet alleen de begane misdaden aan bod, maar ook zaken als familie, kinderen, hoop en ambities. Enkele dagen na het interview vindt de executie plaats.

Deze documentaire is beschikbaar tot 04 april 2012, 23:58


[divider/]
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

[divider/]