Empires – Maarten Luther

Maarten Luther ook wel bekend als Martin Luther(niet te verwarren met Martin Luther King) was een zeer belangrijke Duitse monnik en theoloog in de zestiende eeuw en staat daarnaast bekend als een van de grondleggers van het protestantisme.
In 1507 werd hij tot priester gewijd en begon hij studies in de theologie aan de Wittenbergse universiteit. De bekroning op zijn studies kwam er in 1512 wanneer hij doctor in de theologie werd. Van nu af aan hield hij zich vooral bezig met het geven van colleges. Gedurende deze tijd worstelde Luther erg met de werkelijke betekenis van het geloof.
Bij het nader bestuderen van Paulus’brief kwam hij tot het inzicht dat de zekerheid van Gods schenkende gerechtigheid centraal moet staan en niet Gods eisende gerechtigheid. Geen mens kan dus rechtvaardigheid tegenover God verwerven, maar hij kan wel erin vertrouwen dat God hem dat zal schenken.
Door het onbegrip van de Kerk voelde Luther zich gedwongen om zelfstandig een theologie te ontwikkelen. Zo werkte hij van 1520 tot 1521 aan drie grote reformatorische geschriften en scheidde hij zich innerlijk af van Rome. Daarop werd in het ketterproces heropend. Dit liep op 15 juni uit op een bul waarin gedreigd werd met de ban indien Luther geen afstand deed van zijn leer.

Deel 1

httpvhp://www.youtube.com/playlist?list=PLD16FBF8CD6FD20F8

Deel 2

httpvh://www.youtube.com/watch?v=ni1gupkGAW0