Het geurige mysterie van het menselijke feromoon

Als we bepaalde deodorant fabrikanten moeten geloven maken (hun) luchtjes je enorm sexy en kan niemand je weerstaan. Maar maken geurtjes ons nou echt sexy? Volgens de populaire wetenschap wel – feromonen sturen chemische signalen over seks en aantrekking vanuit onze oksels naar mogelijke partners. Ondanks wat je misschien al hoorde, bestaat er geen sluitend bewijs dat mensen over deze geurmoleculen beschikken.
Zoöloog Trystram Wyatt opent ons de ogen in deze talk en legt uit wat de fundamentele gebreken van het huidige feromoononderzoek zijn. Hij deelt zijn hoop op een toekomst die de fascinerende, mogelijk levensreddende kennis ontsluit die in onze geur besloten ligt.

[divider/]
[tab:Ted Versie met Ned. ondertiteling]
[sc name=TEDNL slug=”tristram_wyatt_the_smelly_mystery_of_the_human_pheromone.html” ]
[tab:English]

Originele Titel: The smelly mystery of the human pheromone


Do our smells make us sexy? Popular science suggests yes — pheromones send chemical signals about sex and attraction from our armpits to potential mates. But, despite what you might have heard, there is no conclusive research confirming that humans have these smell molecules. In this eye-opening talk, zoologist Tristram Wyatt explains the fundamental flaws in current pheromone research, and shares his hope for a future that unlocks the fascinating, potentially life-saving knowledge tied up in our scent.

[sc name=TEDEN slug=”tristram_wyatt_the_smelly_mystery_of_the_human_pheromone.html” ]
[tab:END]