Meer over documentairemaakster Jessica Villerius

Jessica Villerius is een Nederlandse films- en documentairemaakster, ze werd geboren op 18 februari 1981 en houd zich bezig met thema’s als psychologie, misdaad en maatschappelijke onderwerpen. In 2007 is ze met haar eigen productiebedrijf Posh Productions begonnen zodat ze haar eigen beslissingen kon maken en onafhankelijk was. Ze was de eerste tv-journalist en programmamaakster waarmee Marc Dutroux in gesprek wilde gaan na zijn veroordeling.
Hierop ontstond de documentaire ‘Wortels van het kwaad, berichten van Marc Dutroux’ waarmee Jessica doorbrak als documentairemaakster. Haar documentaire over Marc Dutroux werd uiteindelijk in máár liefst zestien landen uitgezonden en scheen het licht op de prangende vraag; hoe een stil jochie zich kon ontwikkelen tot een van Europa’s meest beruchte seriemoordenaars. Waar ze in België Marc Dutroux het liefst wilde vergeten, wilde Jessica zijn familie en oud bekenden opzoeken.

Posh Productions

Jessica Villerius probeert met haar documentaires meer inzicht te geven in het leven van anderen en hoopt dat mensen elkaar minder snel en hard beoordelen. Bij haar bedrijf Posh Productions ligt de nadruk op gelijkwaardigheid en begrip, het is haar niet te doen om flinke kijkcijfers te scoren ten koste van een ander. Daarom zendt zij ook geen beelden uit zonder instemming van de mensen die voor de camera zijn verschenen. Ook filmen zonder aankondiging is iets waar ze niet achter staat en daarom ook niet doet. De hoofdpersonen in haar programma’s mogen niet slechter af zijn door het uitzenden van haar programma’s, dat is een voorwaarde waar Jessica zeer veel waarde aan hecht.
Waar nodig biedt haar bedrijf ook hulp aan kwetsbare personen in moeilijke situaties, Posh Productions staat nauw in contact met professionals in het binnen- en buitenland. Al jaren werkt Posh Productions met een vast en onveranderd team waardoor er een herkenbare en fijne filmstijl is ontstaan,die de programma’s erg populair maakt onder de kijkers.

Kamervragen door documentaires

Met haar spraakmakende documentaires zorgt Jessica Villerius regelmatig voor doorbraken op maatschappelijk, sociaal en/of politiek niveau. Haar documentaire ‘Vel over been’ heeft ervoor gezorgd dat Anorexia Nervosa meer erkenning heeft gekregen als psychiatrische aandoening en er is meer budget vrijgemaakt voor de behandeling ervan. Waar eerder de ziekte werd weggezet als niet geïndexeerde psychiatrische aandoeningen en onderschat werd hoe dodelijk de ziekte eigenlijk is, is de documentaire van Jessica nu een vast onderdeel in opleidingen tot arts. Voor Jessica is Anorexia een persoonlijk onderwerp, zij heeft hier zelf aan geleden en zet zich nu in om het onderwerp bespreekbaar te houden en met succes. Ook haar documentaire ‘Emma wil leven’ over de achttienjarige Emma die haar strijd tegen anorexia verliest had een groot bereik en zorgde voor veel ophef en meer bewustwording in Nederland.

Voortzetting van subsidies

Haar documentaire Code Rood: Eerwraak heeft er voor gezorgd dat het belang van anonieme opvanghuizen duidelijker is geworden dan ooit. Deze anonieme opvanghuizen zijn van levensbelang voor kinderen, vrouwen en mannen die voor hun eigen familie op de vlucht zijn geslagen. Zij lopen het gevaar om gedood te worden door hun eigen familieleden omdat ze de familie eer hebben geschonden en zij kunnen niet terecht in de reguliere opvang. Schokkende feiten kwamen naar voren in de documentaire ‘Eerwraak’ en waar de Politiek eerder de subsidies voor anonieme opvanghuizen wilde stopzetten, werd er na kamervragen besloten om de subsidies onvoorwaardelijk door te laten gaan. De documentaire wordt nu ook gebruikt bij politie-trainingen en de opleiding tot hulpverlener, om deze een beter inzicht te geven van de potentiële dreiging waarin de gevluchte personen leven en het belang van anonimiteit.

Een golf van verontwaardiging

Nadat Jessica Villerius de serie ‘Beschadigd’ uitbracht waarin mensen met automutilatie (zelfbeschadiging) centraal stonden werd er op aandringen van het CDA en de SP een onderzoek ingesteld door minister Schippers van Volksgezondheid. In de serie was te zien dat 95% van de mensen die op de Eerste Hulp terecht zijn gekomen na zelf aangebrachte verwondingen, zonder verdoving werden gehecht. De artsen waarmee zij te maken kregen vonden dit niet nodig en stelden zich niet correct op tegenover deze patiënten. Deze feiten waren de aanleiding voor een golf van verontwaardiging en heeft ervoor gezorgd dat zelfbeschadiging en de behandelingen ervan goed onder de aandacht van artsen en hulpverleners werd gebracht. Ook riep de inspectie voor de Gezondheidszorg mensen op om hun ervaringen te delen en kenbaar te maken, na deze schokkende uitkomsten zodat er betere hulpverlening geboden kon worden bij zelfbeschadiging.

Meer zien van Jessica Villerius?

Jessica Villerius belicht in haar documentaires onderwerpen die de tongen flink los maken en waar men nog niet eerder bij stil heeft gestaan. Op Documentairenet.nl zijn veel van haar spraakmakende documentaires terug te vinden. Documentaires die ontroeren, verbazen, verontwaardigen, aangrijpen, doen groeien en leren. Door haar filmische stijl kijken de documentaires fijn weg en haar pure vorm van interviewen onderscheid zich op een prettige manier. Voor een overzicht van al haar documentaires op Documentairenet.nl kun je hier terecht.