Park Avenue: Money, Power and the American Dream

“It’s the economy, stupid.” Clinton zei het al. Amerika is de belichaming van het powerkapitalisme, dat, zo vindt deze documentaire, in het voordeel werkt van zij die al bezitten. De American Dream, het grote uithangbord van de Verenigde Staten is verworden tot een mythe. Van rags to riches, van krantenjongen tot krantenmagnaat; het idee bestaat nog, maar de voorbeelden zijn steeds schaarser.
In deze documentaire wordt de retorische vraag opgeworpen of een kind geboren aan Park Avenue in de Bronx het ooit zou kunnen schoppen tot in Park Avenue in Manhattan. 740 Park Avenue om precies te zijn: een appartementencomplex waar louter miljardairs resideren. Terwijl een op de zeven Amerikanen afhankelijk is van voedselbonnen, verzamelen de vierhonderd rijksten van Amerika meer inkomen dan de armste helft van het land – 150 miljoen mensen – samen. Economen, politicologen, psychologen en journalisten leveren een aandeel in een spannend, snel gemonteerd betoog over hoe kapitalistisch Amerika uit balans is geraakt en de rijken het politieke systeem gebruiken om hun macht uit te breiden en rijkdom te vergroten. Grote bedrijven investeren in presidentiële campagnes met het doel daar politiek gewin uit te halen. Een bekeerd lobbyist vertelt hoeveel invloed lobbyisten hebben op de wetgevende macht.

[divider/]
[adsenseresponsive][tab:Docu]
httpvh://www.youtube.com/watch?v=6niWzomA_So
[tab:Trailer]
httpvh://www.youtube.com/watch?v=rgiW6EzKWDA
[tab:END]

[divider/]