Pico Iyer: De kunst van het stilzitten

Waar reisschrijver Pico Iyer het liefst heen zou gaan? Nergens heen. In een tegen-intuïtieve en lyrische meditatie bekijkt Iyer het ongelofelijke inzicht dat voortkomt uit tijd inruimen voor stilzitten. In onze wereld van constante beweging en afleiding ontrafelt hij strategieën die we allemaal kunnen gebruiken om een paar minuten terug te winnen van elke dag of een paar dagen van elk seizoen. Het is de talk voor iedereen die zich overweldigd voelt door de eisen van onze wereld.

[divider/]
[tab:Ted Versie met Ned. ondertiteling]
[sc name=TEDNL slug=”pico_iyer_the_art_of_stillness.html” ]
[tab:English]

Originele Titel: Pico Iyer, The art of stillness


The place that travel writer Pico Iyer would most like to go? Nowhere. In a counterintuitive and lyrical meditation, Iyer takes a look at the incredible insight that comes with taking time for stillness. In our world of constant movement and distraction, he teases out strategies we all can use to take back a few minutes out of every day, or a few days out of every season. It’s the talk for anyone who feels overwhelmed by the demands for our world.

[sc name=TEDEN slug=”pico_iyer_the_art_of_stillness.html” ]
[tab:END]