Het verdwenen pensioengeld

Bijna alle pensioenfondsen in Nederland kampen met financiële problemen. De uitkeringen worden niet meer aan de inflatie aangepast en in de toekomst dreigen nog grotere tekorten. Volgens de besturen van de fondsen zijn de problemen te wijten aan de langere levensverwachting en de lage rentestand. Maar ZEMBLA toont aan dat het probleem ook is veroorzaakt door slecht beheer in de afgelopen jaren.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw waren de kassen van de meeste pensioenfondsen nog goed gevuld. Overheid, werkgevers en werknemers besloten in die tijd om minder premies te gaan inleggen en in veel gevallen werd er, zowel door de overheid als door bedrijven, geld uit de fondsen gehaald om tekorten op de begroting te dekken. Daarnaast zijn pensioenfondsen vanaf de jaren negentig steeds meer in aandelen gaan beleggen, met alle risico’s van dien. Twee beurscrises, die van 2002 en die van 2008, hebben de fondsen daardoor flink uitgehold. Onderzoek van ZEMBLA toont aan dat, als men veiliger was blijven beleggen, de problemen nu veel minder groot zouden zijn geweest.

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.