I.O.U.S.A. – One Nation. Under Debt. In Stress.

De kredietcrisis heeft de wereld voorgoed veranderd en raakt naast banken en andere bedrijven ook de overheid van vrijwel alle landen. Schulden worden een steeds zwaardere last. De Verenigde Staten zijn al jaren koploper in krediet en schuld. De staatsschuld bedraagt op dit moment 9600 miljard dollar. Tel daarbij reeds gedane toezeggingen zoals ziektekosten en pensioenen en je komt aan het astronomische bedrag van 53.000 miljard dollar.
Wat is de oorzaak voor de oplopende schulden? Welke risico’s kleven er aan de schuld? Kunnen de Verenigde Staten hun schuld nog wel (terug)betalen? In ‘I.O.U.S.A.'(I.O.U. staat voor “I owe you”) wordt de snel groeiende schuld van de federale overheid in de V.S. en de (mogelijke) gevolgen voor de burgers onderzocht.
Aan de hand van archiefbeelden, economische gegevens en vele interviews ontstaat een toegankelijk, helder en zeer alarmerend beeld van de economische en financiële situatie. In de film worden ook verschillende toekomst scenario’s geschetst en suggesties gedaan om tot gezondere overheidsfinanciën te komen.

De documentaire werkt niet alleen met allerlei droge tabellen, grafieken en cijfers, maar bevat vooral ook getuigenissen en geloofsbrieven van politici van velerlei snit. Daarnaast zijn er veel interviews met financiële top dogs en wordt er archiefmateriaal gebruikt met historische uitspraken van alle presidenten van de USA na de Tweede Wereldoorlog. Dat de politiek ook andere middelen dan de politici zelf inzet, wordt fraai aangetoond als artiesten als Bing Crosby worden ingezet om obligaties te verkopen om oorlogsinspanningen te financieren.

[divider/]
httpvh://www.youtube.com/watch?v=O_TjBNjc9Bo